Open Open
Představujeme kandidáty do zastupitelstva
Ostrava je pro nás to první a poslední
Ing. Zdeněk Nytra
kandidát na primátora
V Ostravě žiji, studuji a pracuji od roku 1982. Ostrava mi prostě přirostla k srdci, takže mi není lhostejná ani její budoucnost. Proto jsem se rozhodl kandidovat a je mi ctí, že mne ODS zvolila jako lídra. A jsem velice rád, že se k nám přidaly TOP 09 a Strana soukromníků ČR.

http://www.zdeneknytra.cz/ | Facebook


Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
kandidát do zastupitelstva
Ostrava je místo, kde jsem se poprvé podíval na svět, navštěvoval první školu, hrál za svůj první sportovní tým, poznal první lásku, získal první vysokoškolský diplom, založil první firmu, poprvé se oženil, poprvé kandidoval do zastupitelstva, postavil „svůj“ první stadion, přivítal na světě prvního potomka ... Zkrátka – Ostrava byla a je v mém srdci na prvním místě.

Facebook


Ing. Vladimír Cigánek
kandidát do zastupitelstva
V Ostravě bydlím přes dvacet let a považuji ji za dobré místo. Obě děti tu podnikají, líbí se nám tady. Což neznamená, že by nebylo co zlepšovat. Všichni Ostraváci to vědí, jenže... Volby rozhodnou, jestli se něco začne měnit, lepšit. Program, který máme, by byla škoda nenaplnit. Jako náměstek primátora jsem se zabýval školstvím a sportem. Rád bych v podpoře talentovaných dětí a mládeže pokračoval. Ve sportu chystáme zprůhlednění dotací a rozhýbání nejmladších. S čímž souvisejí projekty multifunkčních hal pro sportovní vyžití občanů všech obvodů, které je třeba dokončit.

Facebook


Ing. Miroslav Svozil
kandidát do zastupitelstva
Centrum Ostravy potřebuje vzpruhu! Na osm let se v něm zastavil čas. Stagnovalo, přežívalo, upadalo... Musíme je otevřít investorům. Nastartovat minimálně pět investičních projektů, aby se ostudné proluky staly minulostí. Českobratrská, Textilia-Ostravica, Zámecká a Masarykovo náměstí už přímo křičí o pomoc. Stavby budou mít také další pozitivní efekt: Investoři vytvoří přes 1000 pracovních míst ve službách, oblasti špičkových technologií a IT.

https://www.mireksvozil.cz/ | Facebook


Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
kandidát do zastupitelstva
Verš z písně Jarka Nohavici „Ostrava černá, děvucha věrná“ vystihuje můj vztah k rodnému městu :-). Vyrůstala jsem tu, studovala, pracuji tu. Přestože mě známí i část rodiny lákali do Prahy, jsem Ostravě věrná. Ostrava je totiž zvláštně krásná. Přes problémy s přestavbou průmyslu, urbanismem, sociální strukturou a životním prostředím je to město mého srdce! Je ale co zlepšovat. Zúročením svých zkušeností z regionu i komunální politiky bych k tomu chtěla přispět! Průmyslovou tradici Ostravě nevyčítejme, buďme na ni naopak hrdí. Ostraváci vždy uměli tvrdě pracovat a dobře se bavit. Pokračujme v tom. Dala jsem si za úkol zajistit, aby obojí šlo. Aby to k nám táhlo lidi nejen na festivaly. Aby tady chtěli žít trvale :-).

Facebook


Ing. Lumír Zoufalý
kandidát do zastupitelstva
Jsem jeden z vás... Každodenní život Ostravy poznávám přes 35 let. Jsem ten, kdo se rozhodl, že pro vás udělá Ostravu příjemnější, veselejší a dostupnější. Než o čemkoli rozhodnu, posuzuji to z více stran. Vážím, jestli mi stačí síly, jestli jsem ten pravý pro splnění takového úkolu. Nejde tedy o ukvapené rozhodnutí, nákazu ostravským temperamentem a sklonem řešit všechno nožem nebo sekerou. Razantních řezů bude sice třeba, je k nim však třeba přistoupit s chirurgickou přesností a rozvahou. Tak, jak je to napsáno v našem volebním programu.

Facebook


Naši kandidáti
Témata, která řešíme
1
18 let chátrání módního domu Textilia-Ostravica. Zastavme to!
Módní dům Textilia-Ostravica hyzdí Ostravu už 18 let. Jako jedna z bran do centra děsí a odpuzuje Ostraváky i návštěvníky města. Město za to nemůže... To majitel. Komplex tří budov uzavřel a nechává chátrat.
ZASTAVME TU OSTUDU!
 • Domluvíme se na využití nejen komplexu, ale i jeho nejbližšího okolí (nám. Dr. Edvarda Beneše)!
 • Vyjednáme oboustranně akceptovatelné podmínky.
 • Oslovíme potenciální investory.
DŮM HRŮZY už nás nesmí STRAŠIT.
2
100 hodin ročně hledáme parkování.
Zkraťme to!
Parkujete v lokalitách, kde zaparkovat prakticky nejde? Pak každý den v průměru strávíte 15 min. kroužením, pátráním, zdržováním ostatních a otravováním chodců zbytečnými emisemi. Čtvrt hodiny denně, to je 100 hodin ročně. Více než 4 dny, které jste mohli strávit příjemněji a užitečněji. A co na hlavu postavený systém rezidenčního parkování? Také vám bere rozum i dech?
Neokrádejme se už o čas života, je i tak krátký!
Řešíme to!
 • Plánujeme, kde a jak vytvořit v centru 1 500 chybějících parkovacích míst.
 • Rovnáme systém rezidenčního parkování podle pravítka zdravého rozumu a logiky.
Stání už Ostraváky nesmí zastavovat!
3
35 000 mladých z Ostravy odešlo.
Otočme to!
Mladí mizí. Do světa, do Prahy, kamkoli. Magistrát odhaduje, že jich za poslední desetiletí odešlo asi 35 000. Už se měli začít ze zkušené vracet... Dávno. Ale stále nic.
POJĎME JE SPOLEČNĚ OTOČIT NAZPĚT!
Řešíme to, pracujeme na tom!
 • Usilujeme o vytvoření dobrých, a především dobře placených míst. Aby měli kde uplatnit svou kvalifikaci, všechno, co se jinde naučili.
 • Plánujeme výstavbu kvalitních cenově přijatelných bytů vhodných pro založení rodiny. Aby si je mohli koupit a spokojeně v nich žít bez břemene neúnosných hypoték.
 • Podporujeme kvalitní školy a zakládání nových – od MŠ po VŠ. Aby už nikdo nemusel kvůli vzdělání z Ostravy odjíždět.
 • Rozšiřujeme možnosti volnočasových aktivit: společenských, kulturních, sportovních. Aby se v Ostravě stále něco dělo, aby bylo vždy kam jít.
 • Čistíme ovzduší, co to jde. Aby Ostrava mladé neotrávila.
OTÁČÍME TO, aby se mladí neotáčeli k Ostravě zády.
4
nervů na Rudné, Místecké, Hlučínské a bez Severního spoje. Dořešme to!
Ostrava má nejvíc čtyřproudých ulic v republice. Přesto je v ní na několika neuralgických místech notoricky husto, nebezpečno, až vražedno. Každodenní kolony způsobují:
 • Zjevně nedokončitelná dostavba 4. pruhu v Místecké
  Trvalým řešením by byl tunel, jehož výstavba je však plánována až za 20 let.
 • Neprůjezdná Hlučínská ze zadního Přívozu na Petřkovice
  Po dostavbě outletu se stane totálně neprůjezdnou. Řešením je napojení minimálně Petřkovic (optimálně i Hlučína) na kruhový objezd na D1, což by také umožnilo prodloužit stávající tramvajovou trať až na Landek.
 • Nerealizovaný Severní spoj
  Kumulace aut způsobuje každodenní problémy na křižovatce u vodárny. Přitom by stačilo spoj postavit a odklonit na něj většinu dopravy nejen z této křižovatky, ale i z průjezdu Porubou.
 • Blokace dostavby prodloužení Rudné (400 m) ochránci trvale udržitelného rozvoje
  Šílený provoz na objízdných trasách masakruje občany, došlo k několika smrtelným nehodám. V ulici 17. Listopadu byly jejich oběťmi děti. Představa spolku Skalka a Dušana R. o udržitelném rozvoji je tedy doslova vražedná...
Dořešme v zájmu Ostravy nekonečné problémy dopravy!
„Problémy lidí známe
z první ruky”
Naše priority
1.Dynamická doprava
 • prodloužení Rudné – dokončení napojení Rudné na D11 směr Opava;
 • Severní spoj vč. návazných komunikací do Hošťálkovic a Svinova – zároveň zásadní řešení problému křižovatky u Vodárny;
 • dokončení ul. Místecké od Frýdlantských mostů až do Petřkovic – zároveň řešení problému budovaného outletu v zadním Přívoze, umožnění prodloužení tramvajové tratě až na Landek;
 • centrální městský okruh – dokončení prodloužení Porážkové, Skladištní a napojení na Sokolskou;
 • západní bariéra městského centra – prodloužení Železárenské k Trojhalí;
 • městský nábřežní bulvár – zásadní revitalizace od Krajského soudu na Černou louku.
2.Statická doprava
 • 1500 nových parkovacích míst v centru Ostravy;
 • přehodnocení rezidenčních stání (zvýhodnění od 16.00 do 7.00);
 • 1–2 hodiny parkování zdarma na rezidenčních stáních od 7.00 do 16.00;
 • cenově přijatelné parkování v parkovacích domech pro dojíždějící do zaměstnání
  (např. 800 Kč měsíčně + jízdenka na DPO v ceně).
3.Investice, finance
 • idea dostavby a rozvoje města na 15–20 let dopředu;
 • koncepční řešení Módního domu Ostravica a náměstí E. Beneše s následnou vazbou na Zámeckou ulici a Masarykovo náměstí;
 • podpora investičních projektů privátních investorů na dostavbu centra (např. New Amsterdam, CB Centrum Ostrava).
4.Školství a sport
 • podpora talentovaných dětí a mládeže, zejména v přírodovědných a technických oborech;
 • podpora bilingvní a cizojazyčné výuky od MŠ až po VŠ;
 • dokončení zahájených a připravených projektů (např. hala pro míčové sporty);
 • v každém městském obvodu malá sportovní hala, sokolovna apod.
5.Průmysl, pracovní místa
 • podpora vzniku nových firem s high-tech technologiemi, vysokou přidanou hodnotou a pracovními místy pro kvalifikované pracovníky jako součást optimálního průmyslového mixu pro Ostravu;
 • podpora průmyslové zóny Hrušov;
 • maximální podpora drobných živnostníků a podnikatelů.
6.Životní prostředí
 • odpady jako zdroje (znovupoužitelné, materiálově a energeticky využitelné), příprava na zákaz skládkování
  (plánován od roku 2024);
 • uhelná platforma (přechod na čistou energii, strukturální transformace, nové vyspělé technologie, ekologické inovace);
 • Trojické údolí – likvidace ekologické zátěže na Slezské Ostravě;
7.Zdravotnictví
 • podpora rozvoje Městské nemocnice Ostrava;
 • postupná elektronizace procesů a digitalizace dat;
 • zajištění bezbariérového přístupu ve všech veřejných budovách;
 • rozšíření tzv. euroklíčů (sociální zařízení, výtahy, schodišťové plošiny);
 • další rozvoj Lékařské fakulty Ostravské univerzity;
 • podpora stávajících a zřizování dalších neurorehabilitačních center.
8.Sociální služby
 • podpora možnosti setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí;
 • podpora společenského styku a vzdělávání seniorů;
 • podpora komunitního bydlení (provázané se službami);
 • podpora vzniku seniorských parků;
 • harmonizace senior taxi na území města, v tuto chvíli rozdílné podmínky v jednotlivých obvodech;
9.Kultura
 • podpora výstavby koncertní síně Janáčkovy filharmonie jako součásti Domu kultury města Ostravy;
 • podpora výstavby nové budovy Vědecké knihovny (Černé kostky);
 • převod KD Akord a Poklad do kompetence příslušných městských obvodů;
 • podpora pořádání kulturních akcí na Masarykově náměstí, např. formou stálého pódia;
10.Spolková činnost
 • podpora činnosti spolků aktivních na území města;
 • hlavním motto: Vytvořme podmínky a zbytečně nekomplikujme dobrovolnou zájmovou činnost občanů.
Kandidáti na starosty
městských obvodů
Mapa
Seznam
Hošťálkovice
Ing. Radim Beňovič
kandidát na starostu
Hošťálkovice jsou naším domovem. Proto investujeme do jejich rozvoje, podporujeme ZŠ a MŠ, volnočasové aktivity dětí, dobrovolné hasiče i všechny další spolky. Vítáme aktivity občanů a snažíme se řešit všechno, co je trápí. Také proto dbáme, aby měli na úřadě vždy otevřené dveře.

Hrabová
Igor Trávníček
kandidát na starostu
V Ostravě jsem se narodil, žiju tady přes padesát let a neměnil bych. Ostrava je na prvním místě a Hrabová je pro mě ostravská jednička. Odtud se nehnu!

Krásné pole
Martin Prokeš
kandidát na starostu
Ostravou žiju od svého prvního dechu. Teď kandiduji do zastupitelstva MO Krásné Pole. Není to poprvé. Na rozvoji naší obce se díky voličům úspěšně podílím už dvanáct let. A pokud mi spoluobčané zůstanou věrní, rád v tom budu pokračovat.

Lhotka
Josef Šrámek
kandidát na starostu


Mariánské Hory a Hulváky
Kamil Taube
kandidát na starostu
Jsem zapálený patriot Mariánských Hor a Hulvák jako poleno. Jde mi o hodně, i když by to měly být samozřejmosti. Chci dělat první poslední, aby byl náš městský obvod bezpečnější, sportovnější, kulturnější a k občanům ve všech směrech vstřícnější.

Martinov
kandidát na starostu


Michálkovice
Ing. Rudolf Dašek
kandidát na starostu


Moravská Ostrava a Přívoz
Ing. Miroslav Svozil
kandidát na starostu
Centrum Ostravy potřebuje vzpruhu! Na osm let se v něm zastavil čas. Stagnovalo, přežívalo, upadalo... Musíme je otevřít investorům. Nastartovat minimálně pět investičních projektů, aby se ostudné proluky staly minulostí. Českobratrská, Textilia-Ostravica, Zámecká a Masarykovo náměstí už přímo křičí o pomoc. Stavby budou mít také další pozitivní efekt: Investoři vytvoří přes 1000 pracovních míst ve službách, oblasti špičkových technologií a IT.

Nová Bělá
Ing. Tomáš Nováček
kandidát na starostu
Ostrava je fajn, ale Nová Bělá je pro mě absolutní jednička. Není divu, rod Nováčků zde žije už více než 250 let. Chci se postarat, abychom tu rádi pobývali minimálně další půlstoletí. A nejen my, ale také všichni stávající občané, jejich děti, děti jejich dětí a tak dále. Pokud se podaří, aby byla Nová Bělá nadále krásnou, hrdou a rozvíjející se částí Ostravy, tak tomu tak bude.

Nová Ves
kandidát na starostu


Ostrava-Jih
Mgr. Jan Dohnal
kandidát na starostu
Ostrava je místem mého narození. Prožil jsem tu dětství, pracuji tady, bavím se, odpočívám. Prostě žiju. Nikdy mne ani nenapadlo, že bych ji opustil a odešel třeba do Prahy. Patřím sem, tady jsem doma. I když je někdy hůř, vzít nohy na ramena podle mě není správné. Radši to mám naopak: Sebrat odvahu a jít do toho. Poprat se s problémy, aby zmizely. O to mi jde i teď. Pomáhat Ostravě, aby se rozvíjela a posouvala dopředu.

Petřkovice
Ivo Mikulica
kandidát na starostu
V Petřkovicích žiju nejen já, ale i moje děti a vnuci. Proto mi není lhostejné, jak budou vypadat, jak se nám tady bude bydlet, čím nás obec v příštích letech mile překvapí. A to, co chci pro svoji rodinu, chci pro všechny občany našeho krásného obvodu. Proto dělám absolutně všechno, co je či bude třeba, aby byly Petřkovice dobrá adresa.

Plesná
Jaroslav Zapletal
kandidát na starostu


Polanka nad Odrou
Ing. Václav Planka
kandidát na starostu
„Moje“ městská část není jen bydlištěm, adresou pro složenky. Je to bezpečné zázemí, o které se můžeme všichni opřít. Rodina, přátelé, známí, sousedé. Každý, kdo si Polanku zamiloval. Nic však není tak dobré, aby to nemohlo být lepší. Proto se vynasnažím, aby k Polance navždy přilnuli i naši nejmenší – děti. Chci, aby na kroužky, za sportem či jinými aktivitami nemusely nikam jezdit, měly je tady. Stejně jako dobré školy.

Poruba
Jan Dekický
kandidát na starostu
Poruba má co nabídnout. Zeleň, sousedský společenský život. Mrtvo tu není ani omylem. Vady na kráse se ale najdou a není jich málo. Právě ty bych chtěl odstranit. Například opravit chodníky, dostavět obchvaty nebo z ruin DK Poklad vykřesat místo pro kulturu.

Proskovice
kandidát na starostu


Pustkovec
Ing. Nataša Čeganová
kandidát na starostu
Ostrava by měla být místem, kde si budeme vzájemně naslouchat a respektovat názory ostatních. Městem, které budeme spravovat s láskou, radostí, potěšením a odpovědností. A kde splníme, co slíbíme. Zdá se to být málo. Zní to jako něco, co by mělo být naprosto normální, běžné, vlastní všem slušným a pracovitým lidem. Ale je to hrozně moc.

Radvanice a Bartovice
Ing. Štěpán Košťál
kandidát na starostu


Slezská Ostrava
Ing. Vladimír Cigánek
kandidát na starostu
Říjnové volby jsou pro život v našem obvodu ty nejdůležitější. Lidé, které zvolíte, budou čtyři roky hájit vaše zájmy. Jestli dobře nebo špatně, záleží na vašem výběru. O vaši důvěru se opět ucházejí kandidáti za ODS se Soukromníky. Působení v opozici nás stmelilo ve výkonný tým. Naše cíle jsou reálné, řeší nejpalčivější problémy obvodu a máme promyšlené, jak jich dosáhneme. Jedním z cílů je například stejná péče o všechny části obvodu, která zůstala nesplněným slibem. Dejte nám sílu ho naplnit.

Stará Bělá
Dr. Ing. David Mrkvica
kandidát na starostu


Svinov
Ing. Eva Poštová, CSc.
kandidát na starostu
Svinov je na nejlepší cestě stát se nejvyhledávanější adresou v Ostravě, dobrou čtvrtí se skvělou pověstí. Místem, kde se dobře žije všem generacím. Jen je třeba dobudovat sportovní a odpočinková zařízení pro děti i dospělé, pokračovat v podpoře spolkových aktivit a všestranné pomoci seniorům.

Třebovice
Jiří Volný
kandidát na starostu
Jmenuji se Jiří Volný a jsem rodilým Třebovičákem. Naši radnici bych chtěl mít „ze skla" — průhlednou, přístupnou a všem otevřenou. Naše Třebovice jsou krásné, ale společně máme na víc!!! Nebojte se, nemyslím to doslovně. Nestojím o přízemní mrakodrap ze skla a oceli. Jde mi o průhlednost, transparentnost, otevřenost. O místo, kde nikdo nic neskrývá, všichni do všeho vidí a můžou do toho mluvit. Možná taková bude. Třebovičáci, máme na ni!

Vítkovice
Jan Okoun
kandidát na starostu
Jsem příslušníkem čtvrté generace vítkovické rodiny. Jsem tu tedy zakořeněný do čtyřnásobné hloubky. Takže mi Vítkovice nemůžou být lhostejné, i kdybych se o to snad snažil. Rozhodně ale nejsem přítelem konzervace, staromilec, kterému nic nového není dobré. Mám jasnou vizi, co je třeba udělat, aby byly Vítkovice dobrým místem k životu.